Gartner เปิด 10 Strategic Technology ที่น่าจับตามองปี 2024

10 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 2024 สำหรับภาคธุรกิจ

ปีใหม่เทรนด์ใหม่!

Gartner เปิด 10 Strategic Technology ที่น่าจับตามองปี 2024

การ์ทเนอร์ (Gartner) บริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก เผยข้อมูล 10 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 2024 สำหรับภาคธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นในยุคที่ปัจจัยสำคัญของภาคธุรกิจเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

ที่ Round 2 Solutions เราไม่เพียงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่เราทำควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อพัฒนาและต่อขยายธุรกิจในวันข้างหน้าเพื่อให้การลงทุนทางเทคโนโลยีของท่านคุ้มค่าและให้ผลตอบแทนมากที่สุด ด้วยการออกแบบที่รัดกุมและการเลือกสรรค์ Industry Cloud Platform ที่ดีที่สุด ทั้งยังให้ความสำคัญกับ Analytics, AI และ Sustainability สร้างความเป็นไปได้ให้การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

Latest News

SAP S/4HANA Cloud Project Go-Live
Successful Go-live SAP Regional Roll-out Project with Magotteaux China
Round 2 at Kasetsart Career Fair 2024
SAP S/4HANA Project Kickoff
Sales Cloud – Ultimate Solution for Sales Success
SAP Thailand’s New Office at Park Silom!